ATLAS RÝB

Sladkovodné ryby

 Amur biely

Boleň obyčajný

 Červenica obyčajná

 Jalec hlavatý

 Jalec tmavý

 Kapor obyčajný

 Karas obyčajný

 Karas striebristý

 Lieň sliznatý

 Mieň sladkovodný

 Mrena severná

 Ostriež obyčajný

 Pleskáč vysoký

 Plotica obyčajná

 Sumec veľký

Šťuka severná

 Úhor európsky

 Zubáč veľkoústy

 

 Amur bielyCtenopharyngodon idella

 • Obdobie neresu: prirodzene sa v našich podmienkach nerozmnožuje
 • Lovná miera: 60 cm

 

 

 

Boleň obyčajný – Aspius aspius

boleň obyčajný

 • Obdobie neresu: apríl – jún
 • Lovná miera: 40 cm

 

 

 

Červenica obyčajná –  Scardinius erythrophthalmus

červenica obyčajná

 • Obdobie neresu: apríl – máj
 • Lovná miera: nemá

 

 

 

Jalec hlavatýLeuciscus cephalus

jalec hlavatý

 • Obdobie neresu: apríl – jún
 • Lovná miera: 20 cm

 

 

 

Jalec tmavýLeuciscus idus

jalec tmavý

 • Obdobie neresu: marec – máj
 • Lovná miera: 20 cm

 

 

 

Kapor obyčajnýCyprinus carpio

kapor obyčajný

 • Obdobie neresu: máj – júl
 • Lovná miera: 40 cm

 

 

 

Karas obyčajný Carassius carassius

karas obyčajný

 • Obdobie neresu: máj – jún
 • Lovná miera: nemá

 

 

 

Karas striebristýCarassius auratus gibelio

karas striebristý

 • Obdobie neresu: máj – jún
 • Lovná miera: nemá

 

 

 

 Lieň Sliznatý  – Tinca tinca

lieň obyčajný

 • Obdobie neresu: máj – júl
 • Lovná miera: 25 cm

 

 

 

 Mieň sladkovodnýLota lota

mieň sladkovodný

 • Obdobie neresu: november – február
 • Lovná miera: 35 cm

 

 

 

 Mrena SevernáBarbus barbus

mrena obyčajná

 • Obdobie neresu: máj – júl
 • Lovná miera: 40 cm

 

 

 

 Ostriež obyčajnýPerca fluviatilis

ostriež obyčajný

 • Obdobie neresu: apríl – máj
 • Lovná miera: nemá

 

 

 

Pleskáč vysokýAbramis brama

pleskáč vysoký

 • Obdobie neresu: máj – jún
 • Lovná miera: 30 cm

 

 

 

Plotica obyčajnáRutilus rutilus

plotica obyčajná

 • Obdobie neresu: apríl – máj
 • Lovná miera:

 

 

 

Sumec Veľký – Silurus glanis

sumec obyčajný

 • Obdobie neresu: máj – jún
 • Lovná miera: 70 cm

 

 

 

Šťuka SevernáEsox lucius

šťuka obyčajná

 

 • Obdobie neresu: február – apríl
 • Lovná miera: 60 cm

 

 

 

Úhor európskyAnguilla anguilla

úhor európsky

 • Obdobie neresu:
 • Lovná miera: 45 cm

 

 

 

Zubáč Veľkoústy–  Stizostedion lucioperca

zubáč veľkoústy

 • Obdobie neresu: apríl – máj
 • Lovná miera: 50 cm

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *