Úhor európsky

Znaky

 

Hadovité telo, nerozčlenený plutvový lem, má malé prsné plutvy, nemá brušné plutvy. Ústa sú koncové , kefovité ozubenie, veľmi dlhé šupiny.

Sfarbenie

Chrbát je černastomodrý až hnedozelený, brucho sivobielej až hnedozelenej farby.

Dĺžka

do 150 cm

Hmotnosť

do 6 kg (priemerná hmotnosť 0,4 kg)

Rozšírenie

Vo všetkých vodnatých systémoch spojených s Atlantikom. Výnimkou sú rieky tečúce do Čierneho mora (ak sa tu vyskytuje-  bol vysadený umelo). Pri umelom vysadení aj v uzavretých vodách.

Charakteristika

 V Atlantickom oceáne (Sargasove more) sa neresia. Odtiaľ larvy úhora s podporou Golfského prúdu plávajú do európskych vôd, kde prenikajú ako sklené úhory do pobrežných vôd. Pri vplávaní do riek dochádza k pigmentácii mladých úhorov (monté). Samčeky zostávajú v pobrežných vodách a zväčša dosahujú dĺžku len 40 – 45 cm. Samičky vystupujú do vnútrozemských vôd. Samčeky po 5-7 rokoch a samičky po 8-12 rokoch opäť migrujú do miesta neresu v Sargasovom mori. Tam všetky úhory zomierajú.

Potrava

úhory so špicatou hlavou sa živia drobnými živočíchmi, tie so širokou hlavou jedia hlavne ryby.

Obdobie a spôsob neresenia

 viď. „charakteristika“