Hovorí sa, že čo sa človek za mladi naučí, v starobe akoby našiel.