Kedy loviť.

Podľa zákona denný čas lovu je ustanovený na:

: pstruhových vodách v mesiacoch

apríl a september od 6.00 do 20.00 hod.,
máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,
jún a júl od 4.00 do 22.00 hod.,
november a december od  7:00 do 19:00 hod.,

: lipňových vodách v mesiacoch

jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod.,
september a október od 5.00 do 21.00 hod.,
november a december od 7.00 do 19.00 hod.,

: kaprových vodách v mesiacoch

január až apríl, november a december od 6.00 do 21.00 hod.,
máj od 4.00 do 24.00 hod.,
jún až október od 00.00 do 24.00 hod.,

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.