LOVNÁ MIERA RÝB

Druh ryby Lovná miera  
Mieň sladkovodný 35 cm  
Pstruh potočný 25 cm  
Pstruh jazerný 45 cm  
Pstruh dúhovy 25 cm  
Sivoň potočný 25 cm  
Lipeň tymiánový 27 cm  
Šťuka severná 60 cm  
Hlavátka podunajská 70 cm  
Kapor rybničný 40 cm  
Boleň dravý 40 cm  
Hlaváč bieloplutvý neurčená  
Hlaváč pásoplutvý neurčená  
Jalec hlavatý 20 cm  
Jalec máloústy 20 cm  
Jalec tmavý 20 cm  
Jeseter malý 45 cm  
Lieň sliznatý 25 cm  
Mrena škvrnitá 25 cm  
Nosáľ  sťahovavý 25 cm  
Pleskáč silný 20 cm  
Pleskáč vysoký 30 cm  
Pleskáč tuponosý 20 cm  
Pleskáč zelenkavý neurčená  
Podustva severná 30 cm  
Mrena severná 40 cm  
Sumec veľký 70 cm  
Zubáč veľkoústy 50 cm  
Zubáč volžský 35 cm  
Úhor európsky 45 cm  
Síh maréna 25 cm  
Síh peľed 25 cm  
Amur biely 60 cm  
Belička európska neurčená  
Býčko čiernoústy neurčená  
Býčko hlavatý neurčená  
Býčko nahotemenný neurčená  
Býčko piesočný neurčená  
Býčkovec amúrsky neurčená  
Čerebľa pestrá neurčená  
Červenica ostrobruchá neurčená  
Hrebenačka fŕkaná neurčená  
Hrúz bieloplutvý neurčená  
Hrúz škvrnitý neurčená  
Hrúzovec sieťovaný neurčená  
Karas striebristý neurčená  
Klárius panafrický neurčená  
Mečovka zelená neurčená  
Ostriež zelenkavý neurčená  
Ostračka veľkoústá neurčená  
Ovsienka striebristá neurčená  
Plotica červenooká neurčená  
Pichľavka silná neurčená  
Slnečnica pestrá neurčená  
Sumček čierny neurčená  
Sumček hnedý neurčená  
Slíž severný neurčená  
Tolstolobik biely 45 cm  
Tolstolobik pestrý 45 cm  
Tilapia nílská neurčená  
Veslonos americký neurčená  
Živorodka ostropyská neurčená  
Živorodka pestrá neurčená  
Blatniak tmavý    
Býčko rúrkonosý    
Čík európský    
Hrebenačka pásavá    
Hrebenačka vysoká    
Hrúz fúzatý    
Hrúz kesslerov    
Jeseter ruský    
Kapor sazan    
Karas zlatistý    
Kolok veľký    
Kolok vretenovitý    
Lopatka dúhová    
Plotica lesklá    
Plotica perleťová    
Ploska pásavá    
Pĺž severný    
Pĺž vrchovský    
Denný čas lovu rýb nájdeš tu http://www.akonaryby.sk/kedy-lovit/