ZÁPADNÉ SLOVENSKO+BRATISLAVA

 

 Bánovce nad Bebravou

 Ilava

Šaľa

 Dunajská Streda

 Myjava

Topoľčany

 Galanta

 Nové Mesto nad Váhom

 Zlaté Moravce

 Hlohovec

 Partizánske

 Bratislava

 Piešťany

 Považská Bystrica

 Malacky

 Senica

 Prievidza

 Pezinok

 Skalica 

 Púchov

 Senec

 Trnava

 Trenčín 

 Nové Zámky

 Komárno

 Levice

Nitra

Bánovce nad Bebravou

Názov

Čislo revíru

Charakter

Účel

Bebrava č.2

2-0100-1-1

kaprové vody

lovný

Bebrava č.3

2-0110-4-1

lososové vody pstruhové

lovný

Bebrava č.4

2-0110-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Dubnička

2-0380-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Kšinka

2-1100-1-2

kaprové vody

chovný

Livina

2-1150-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Ľuborčiansky potok

2-1161-4-1

lososové vody pstruhové

lovný

Luhový kanál

2-1170-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Machnáč

2-1180-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Omastinná

2-1490-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Radiša č.1

2-2160-4-1

lososové vody pstruhové

lovný

Radiša č.2

2-2170-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Rybník Kulháň

3-3420-4-1

lososové vody pstruhové

lovný

Svinica č.1

2-2740-1-1

kaprové vody

lovný

Štrkovisko Odhánky

3-4161-1-1

kaprové vody

lovný

Trebichavský potok

2-4310-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

Trenčianka

2-4320-4-2

lososové vody pstruhové

chovný

VN Brezolupy

2-4550-1-1

kaprové vody

lovný

VN Dúbrava

4-3341-4-1

lososové vody pstruhové

lovný

VN Halačovce

2-4730-1-1

kaprové vody

lovný

VN Nedašovce

2-5060-1-2

kaprové vody

chovný

VN Prusy

2-5170-1-1

kaprové vody

lovný


Dunajská Streda

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Aszódsky kanál č.1 2-0030-1-2 kaprové vody chovný
Aszódsky kanál č.2 2-0040-1-1 kaprové vody lovný
Aszódsky kanál č.3 2-0050-1-1 kaprové vody lovný
Dolnobarský kanál 2-0350-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.2 2-0490-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.2 – OR spodná inundácia 2-0500-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 2-0510-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Ľavostraný priesakový kanál VD 2-0520-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Materiálová jama A 2-0530-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Materiálová jama B 2-0540-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Odpadový kanál VD 2-0550-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR horná inundácia 2-0560-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR stredná inundácia 2-0570-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Dekány 2-0830-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Varjaš č.1 pri Gabčíkove 2-0900-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Varjaš č.2 pri Gabčíkove 2-0910-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Veľký Les 2-0920-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Belle-Kürti 2-0980-1-2 kaprové vody chovný
Klátovské rameno – NPR 2-1040-1-1 kaprové vody lovný
Malý Dunaj č.2 2-1200-1-1 kaprové vody lovný
Malý Dunaj č.3 2-1210-1-1 kaprové vody lovný
Malý Dunaj č.5 2-1230-1-1 kaprové vody lovný
OR Trstice 2-1950-1-1 kaprové vody lovný
Rašeliniská Csanád 2-2200-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko 3 2-2210-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 1-2 2-2230-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 3 2-2240-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Topoľníky č.1 2-2340-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Topoľníky č.2 2-2350-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Antónia 2-2850-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Baloň 2-2890-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bartus 2-2900-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bellová Ves 2-2920-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bendö č.1 2-2930-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bendö č.2 2-2940-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Blatné na Ostrove 2-2960-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Blažov 2-2970-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Böky pri Gabčíkove 2-3000-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Částa 2-3050-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čečinská Potôň 2-3080-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čilistov 2-3120-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čilizská Radváň 2-3130-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dolný Bar č.1 2-3160-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dolný Bar č.2 2-3170-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dolný Štál 2-3190-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Eliašovce – Krčma 2-3250-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Holice 2-3280-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Horný Bar 2-3310-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Hubice 2-3330-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Hviezdoslavov 2-3340-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jahodná č.1 2-3360-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jahodná č.2 2-3370-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jahodná č.3 2-3380-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jahodná č.4 2-3390-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jastrabie Kračany 2-3400-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kvetoslavov 2-3570-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Lesné Kračany 2-3590-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Magla – Vrakúň 2-3620-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Maslovce 2-3660-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mierovo 2-3690-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Michal na Ostrove – Čerpačka 2-3670-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Michal na Ostrove – Kolónia 2-3680-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mliečno 2-3710-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mógol 2-3720-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Ohrady č.1, 2 2-3780-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Okoč 2-3790-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Oľdza 2-3810-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Orechová Potôň č.1 2-3820-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Orechová Potôň č.2 2-3830-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Padáň 2-3850-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Polcestie 2-3890-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rohovce 2-3920-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šamorín 2-3990-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šámot 2-4000-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Termál 2-4040-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Tisota 2-4050-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Topoľníky 2-4070-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Trhová Hradská 2-4090-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Veľké Blahovo 2-4140-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Veľký Meder 2-4170-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vieska 2-4180-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vitény 2-4220-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vydrany 2-4230-1-1 kaprové vody lovný
Žitnoostrovské kanály č. 3 2-5690-1-1 kaprové vody lovný
Žitnoostrovské kanály č.2 2-5680-1-1 kaprové vody lovný


Galanta

Názov Čislo revíru Charakter Účel
2-4970-1-2 kaprové vody chovný
Čierna voda č.1 2-0320-1-1 kaprové vody lovný
Čierna voda č.2 2-0330-1-1 kaprové vody lovný
Dudváh č.1 2-0410-1-1 kaprové vody lovný
Gazárka 2-0650-1-2 kaprové vody chovný
Jarčie č.1 2-0810-1-1 kaprové vody lovný
Jarčie č.2 2-0820-1-1 kaprové vody lovný
Malý Dunaj č.4 2-1220-1-1 kaprové vody lovný
OR Dolnostredské 2-1550-1-1 kaprové vody lovný
OR Horný Čepeň 2-1590-1-1 kaprové vody lovný
OR Melečka č.1 2-1790-1-1 kaprové vody lovný
OR Melečka č.2 2-1800-1-1 kaprové vody lovný
OR Pasienok 2-1860-1-1 kaprové vody lovný
OR Starý Les (Aggerdó) 2-1920-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Pusté Uľany č.1 2-2300-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Pusté Uľany č.2 2-2310-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Pusté Uľany č.3 2-2320-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Tárnok 2-2330-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Veľký Grob 2-2360-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Čepeň 2-2770-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Vinohradské 2-2800-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čierny Brod 2-3110-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dolné Saliby 2-3150-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Hrubá Borša 2-3320-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Malá Mača 2-3630-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rolíčky 2-3930-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šintava 2-4020-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šoporňa 2-4030-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vincov Les 2-4190-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zúgó 2-4270-1-1 kaprové vody lovný
VN Hlohovník 2-4750-1-2 kaprové vody chovný
VN Kráľová 2-4930-1-1 kaprové vody lovný
VN Nebojsa 2-5050-1-2 kaprové vody chovný
VN Pusté Sady 2-5190-1-2 kaprové vody chovný
VN Šárd 2-5340-1-2 kaprové vody chovný


Hlohovec

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Štrkoviská Drahovce 2-2780-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Zelenice 2-2820-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Koplotovce 2-3510-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Madunice 2-3610-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Peter 2-3870-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Podšomoď 2-3880-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Ratkovský Háj 2-3910-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Siladice 2-3950-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Ypsilon 2-4240-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.4 2-4390-1-1 kaprové vody lovný


Piešťany

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Dubová 2-0400-1-1 kaprové vody lovný
Dudváh č.3 2-0430-1-1 kaprové vody lovný
Dudváh č.4 2-0440-1-1 kaprové vody lovný
Holeška 2-0700-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Chtelnička 2-0270-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Modrovský potok 2-1320-4-1 lososové vody pstruhové lovný
OR Kochanová 2-1680-1-1 kaprové vody lovný
OR Piešťanské 2-1880-1-1 kaprové vody lovný
Podkylavka-Prašník 2-2140-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Striebornica 2-2720-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Štrkovisko Baková 2-2880-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dlhé kusy 2-3140-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Horná Streda 2-3300-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Klčoviny 2-3450-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kňazová 2-3470-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Važina 2-4130-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vinišov 2-4200-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.5 2-4400-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.6 2-4410-1-1 kaprové vody lovný
VN Čerenec 2-4620-1-1 kaprové vody lovný
VN Chtelnica 2-4590-1-1 kaprové vody lovný
VN Prašník – Pustá Ves 2-5150-1-2 kaprové vody chovný
VN Sĺňava 2-5270-1-1 kaprové vody lovný
VN Striebornica 2-5290-1-2 kaprové vody chovný


Senica

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Báger 3 2-0060-1-1 kaprové vody lovný
Báger 4 2-0070-1-1 kaprové vody lovný
Báger 5 2-0080-1-1 kaprové vody lovný
Hlbocké rameno 2-0690-1-1 kaprové vody lovný
Lakšárske jazero 2-1130-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.5 2-1330-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.6 2-1340-1-1 kaprové vody lovný
Myjava č.1 2-1370-1-1 kaprové vody lovný
Myjava č.2 2-1380-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Plavecký Peter II 2-2260-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Plavecký Peter III 2-2270-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Plavecký Peter IV 2-2280-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Plavecký Peter Rybník I 2-2290-1-1 kaprové vody lovný
Rybníčky pod Kunovom 2-2380-1-2 kaprové vody chovný
Štrkovisko Drahy 2-3200-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Gergelik 2-3260-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Hliničky 2-3270-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kúty 2-3560-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Lúčky 2-3600-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mláky 2-3700-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Oširíd 2-3840-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šaštín-Stráže 2-4010-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko u Janíčkov 2-4100-1-1 kaprové vody lovný
VN Bulkovec č. 1 2-0200-1-1 kaprové vody lovný
VN Bulkovec č. 2 2-0210-1-1 kaprové vody lovný
VN Bulkovec č. 3 2-0220-1-1 kaprové vody lovný
VN Hlboké 2-4740-1-2 kaprové vody chovný
VN Jablonica 2-4810-1-1 kaprové vody lovný
VN Koválov 2-4900-1-1 kaprové vody lovný
VN Kunov 2-4950-1-1 kaprové vody lovný
VN Osuské 2-5110-1-1 kaprové vody lovný
VN Radošovce I. 2-5200-1-1 kaprové vody lovný
VN Radošovce I. 2-5210-1-1 kaprové vody lovný
VN Smolinské 2-5280-1-2 kaprové vody chovný


Skalica

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Farská voda 2-0640-1-1 kaprové vody lovný
Chvojnica č.1 2-0280-1-1 kaprové vody lovný
Chvojnica č.2 2-0290-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kátovský Kút 2-1020-1-1 kaprové vody lovný
Melioračný kanál Tvrdonice 2-1300-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.7 b 2-1350-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.8 2-1360-1-1 kaprové vody lovný
OR Hámre 2-1580-1-1 kaprové vody lovný
OR Lipa 2-1720-1-1 kaprové vody lovný
OR Patkový Piesok 2-1870-1-1 kaprové vody lovný
OR Žlutnica 2-2010-1-1 kaprové vody lovný
Rybník R6 2-2450-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Skalica 2-2550-1-2 kaprové vody chovný
Štrkovisko Adamov č.1 2-2830-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Adamov č.2 2-2840-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Boríčky I. 2-3010-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Boríčky II. 2-3020-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Brodské 2-3040-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Holíč 2-3290-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Unín 2-4120-1-1 kaprové vody lovný
VN Mlynky 2-5040-1-1 kaprové vody lovný
VN Prietržka 2-5160-1-1 kaprové vody lovný


Trnava

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Blava č.1 2-0130-1-1 kaprové vody lovný
Blava č.2 2-0140-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Blava č.3 2-0150-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Dudváh č.2 2-0420-1-1 kaprové vody lovný
Gidra č.1 2-0660-1-1 kaprové vody lovný
Parina – pstruhové hospodárstvo 2-2020-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Parná č.1 2-2050-1-1 kaprové vody lovný
Parná č.2 2-2060-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Parná č.3 2-2070-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybníčky Boleráz 2-2370-1-2 kaprové vody chovný
Rybníky Horná Krupá 2-2520-1-2 kaprové vody chovný
Váh č.3 2-4380-1-1 kaprové vody lovný
VN Boleráz 2-4520-1-1 kaprové vody lovný
VN Buková 2-4570-1-1 kaprové vody lovný
VN Cífer 2-4600-1-1 kaprové vody lovný
VN Dolné Dubové 2-4670-1-1 kaprové vody lovný
VN Horné Orešany 2-4770-1-1 kaprové vody lovný
VN Suchá nad Parnou 2-5300-1-1 kaprové vody lovný


Ilava

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bolešovský potok 3-0240-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Borčický potok 3-0250-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Dubnický potok 3-0750-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Dúbravský potok (dubnica) 3-0770-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Ilavka 3-1240-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kolačínsky potok 3-1600-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kopecký potok 3-1650-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Košecký potok 3-1700-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Krivoklátsky potok č. 1 3-1750-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Krivoklátsky potok č. 2 3-1760-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Lieskovský potok 3-1940-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Lúčkovský potok 3-2080-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Nosický kanál č. 9 3-2530-1-1 kaprové vody lovný
OR Kalná – Dulovské č. 1 a 2 3-2630-1-1 kaprové vody lovný
OR Ladce 3-2640-1-1 kaprové vody lovný
OR Štrková – Dulovské č. 1 a 2 3-2700-1-1 kaprové vody lovný
Podhorský potok 3-2880-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Podhradský potok 3-2890-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Porubský potok (dubnica) 3-2930-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Prejtiansky potok č. 1 3-2980-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Prejtiansky potok č. 2 3-2990-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Prusčanský potok 3-3030-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybník Ilava – Pivovar 3-3400-1-2 kaprové vody chovný
Rybník Prejta – Vystrkov č. 1,2,3 3-3490-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Suchlica 3-3950-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Štrkovisko Dubnička č. 1 3-4100-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dubnička č. 2 3-4110-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Horovce – Pod Drotami 3-4130-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Chovný rybník 3-3401-1-1 kaprové vody lovný
Tovarský potok 3-4380-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Váh č. 9 3-4570-1-1 kaprové vody lovný
VN Bolešov – Gilianka 3-4930-1-4 kaprové vody chyť a pusť
VN Prejta – dolná 3-5600-1-1 kaprové vody lovný
VN Prejta – horná 3-5610-1-1 kaprové vody lovný
VN Slavnica č. 1, 2 3-5770-1-1 kaprové vody lovný
VN Tunežice 3-5880-1-1 kaprové vody lovný


Myjava

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Brezovský potok (Senica) 2-0180-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Jablonka 2-0800-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Myjava č.3 2-1390-4-1 lososové vody pstruhové lovný
VN Brestovec 2-4540-1-1 kaprové vody lovný
VN Brezová 2-4560-1-1 kaprové vody lovný
VN Matejovec 2-5020-1-1 kaprové vody lovný
VN Vrbovce 2-5520-1-1 kaprové vody lovný
Vrbovčianka 2-5560-4-1 lososové vody pstruhové lovný


Nové Mesto nad Váhom

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bošáčka 2-0170-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Drgonova dolina 2-0370-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Dudváh č.5 2-0450-1-1 kaprové vody lovný
Dudváh č.6 2-0460-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Dudváh č.6 2-0470-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Hôrčanský potok 2-0710-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Hrádocký potok 2-0730-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kálnický potok 2-0960-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Klanečnica 2-1030-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kostolník 2-1080-1-1 kaprové vody lovný
OR Váhu 2-1970-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Potvorice 2-2781-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Považany 2-2790-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Beckov 2-2910-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.7 2-4420-1-1 kaprové vody lovný
VN Dubník č.1 2-4690-1-1 kaprové vody lovný
VN Dubník č.2 2-4700-1-1 kaprové vody lovný
Zelená Voda 2-5590-1-1 kaprové vody lovný


Partizánske

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bebrava č.1 2-0090-1-1 kaprové vody lovný
Brodziansky potok 2-0190-1-2 kaprové vody chovný
Drahožický potok 2-0360-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Kalačniansky potok 2-1050-1-1 kaprové vody lovný
Nitra č.5 2-1440-1-1 kaprové vody lovný
Nitrica č.1 2-1450-1-1 kaprové vody lovný
Nitrica č.2 2-1460-4-1 lososové vody pstruhové lovný
OR Nedanovce 2-1820-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Výtoky 2-2580-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Štrkovisko Žabokreky 2-4280-1-1 kaprové vody lovný
Uherecký potok 2-4350-1-1 kaprové vody lovný
VN Partizánske 2-5120-1-1 kaprové vody lovný
VN Veľké Uherce 2-5470-1-1 kaprové vody lovný
Vyčoma č.1 2-5570-1-1 kaprové vody lovný
Vyčoma č.2 2-5580-4-1 lososové vody pstruhové lovný


Považská Bystrica

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Domanižanka 3-0720-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Domanižanka – chovné potoky 3-0730-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Drtenovka 3-0740-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Hričovský kanál 3-1040-1-1 kaprové vody lovný
Manínsky potok 3-2180-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Manínsky potok – CHRO 3-2190-4-3 lososové vody pstruhové chránená rybia oblasť
Marikovský potok č. 1 3-2200-1-1 kaprové vody lovný
Marikovský potok č. 2 3-2210-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Marikovský potok č. 2 – chovné potoky 3-2220-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Mošteník 3-2330-4-2 lososové vody pstruhové chovný
OR Považská Bystrica 3-2680-1-1 kaprové vody lovný
Papradnianka 3-2810-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Papradnianka – chovné potoky 3-2820-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Váh č.11 3-4600-1-1 kaprové vody lovný
VN Nosice 3-5480-1-1 kaprové vody lovný
VN Pod Dubovcom 3-5580-1-1 kaprové vody lovný
VN Považská Teplá 3-5590-1-1 kaprové vody lovný


Prievidza

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bystrica (prievidza) 3-0370-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Cigliansky kanál 3-0480-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Čereniansky potok 3-0520-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Handlovka č. 1 3-0850-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Handlovka č. 1 – chovné potoky (Prievidza) 3-0860-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Handlovka č. 2 3-0870-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Handlovka č. 2 – chovné potoky (handlová) 3-0880-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Handlovka č. 3 3-0890-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Handlovský rybník 3-0900-1-1 kaprové vody lovný
Kanianka 3-1500-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Lazný potok 3-1890-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Lehotský potok (prievidza) 3-1920-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Lúkovica 3-2101-1-4 kaprové vody chyť a pusť
Nitra č. 6 3-2440-1-1 kaprové vody lovný
Nitra č. 7 3-2450-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Nitra č. 7 – chovné potoky 3-2460-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Nitrica č. 3 3-2470-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Nitrica č. 3 – chovné potoky 3-2480-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Nitrica č. 4 3-2490-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Nitrica č. 4 – chovné potoky 3-2500-4-2 lososové vody pstruhové chovný
OR Nitra 3-2660-1-1 kaprové vody lovný
Osliansky potok č. 2 3-2770-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Osliansky potok č.1 2-2020-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Porubský potok 3-2920-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybník Konštantín 3-3410-1-1 kaprové vody lovný
Rybník Podbanské 3-3480-1-2 kaprové vody chovný
Trebianka 3-4390-4-2 lososové vody pstruhové chovný
VN Brezany 3-4950-1-1 kaprové vody lovný
VN Kanianka 3-5170-1-1 kaprové vody lovný
VN Lazany 3-5300-1-1 kaprové vody lovný
VN Nitrianske Rudno 3-5470-1-1 kaprové vody lovný
VN Nováky 3-5510-1-1 kaprové vody lovný


Púchov

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Biela Voda – chovné potoky 3-0100-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Biela Voda č. 1 (púchov) 3-0110-4-3 lososové vody pstruhové chránená rybia oblasť
Biela Voda č. 2 (púchov) 3-0120-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Kýčerský potok 3-1820-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Lednica 3-1900-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Nosicko-Kočkovský kanál 3-2520-1-1 kaprové vody lovný
Pružinka 3-3040-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Pružinka – chovné potoky 3-3050-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Slatinský potok 3-3770-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Štrkoviská Horenická Hôrka 3-4030-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Lednické Rovne 3-4040-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Pod železničným mostom 3-4171-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.10 3-4580-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.10 – chovné potoky 3-4590-4-2 lososové vody pstruhové chovný
VN Dolné Kočkovce – Balaton 3-5020-1-1 kaprové vody lovný
VN Hoštiná č. 1, 2 3-5070-1-1 kaprové vody lovný


Trenčín

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Drietomica 2-0380-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Enkláva 2-0630-1-1 kaprové vody lovný
Gabajove štrkoviská 2-0641-1-1 kaprové vody lovný
Chocholnica 2-0250-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Jazero Skalka 2-0880-1-1 kaprové vody lovný
Kubra potok 2-1110-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Ľuborča 2-1160-4-1 lososové vody pstruhové lovný
OR Klúčové 2-1670-1-1 kaprové vody lovný
Petrovolehotský potok 2-2130-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Rybochovné zariadenie Kubrica 2-2590-4-2 lososové vody pstruhové chovný
Selecký potok 2-2630-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Súčanka 2-2730-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Svinica č.2 2-2750-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Štrkovisko Bodovka 2-2980-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Ľuborča 2-3601-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Nemšová 2-3750-1-1 kaprové vody lovný
Teplička 2-4300-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Trenčianske kaskády 2-4330-1-1 kaprové vody lovný
Turniansky potok 2-4340-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Váh č.8 2-4430-2-1 kaprové vody s výskytom hlavátky lovný
Vlára 2-4450-1-1 kaprové vody lovný
VN Baračka 2-4480-1-1 kaprové vody lovný
VN Svinica 2-5310-1-1 kaprové vody lovný


Komárno

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Akácos 2-0010-1-1 kaprové vody chránená rybia oblasť
Apáli 2-0020-1-1 kaprové vody lovný
Čergovský kanál 2-0300-1-1 kaprové vody lovný
Čičovské rybníky 2-0310-1-2 kaprové vody chovný
Dunaj č.1 2-0480-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Lion 2-0850-1-3 kaprové vody chránená rybia oblasť
Jazero Virt 2-0930-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Stará Gúta 2-1000-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Vrbová 2-1010-1-1 kaprové vody lovný
Konkoli 2-1070-1-1 kaprové vody lovný
Malý Dunaj č.1 2-1190-1-1 kaprové vody lovný
Nový diel 2-1470-1-1 kaprové vody lovný
OR Kolárovské 2-1690-1-1 kaprové vody lovný
OR Kórtvelyes 2-1700-1-1 kaprové vody lovný
Patinský kanál č.1 2-2080-1-1 kaprové vody lovný
Patinský kanál č.2 2-2090-1-1 kaprové vody lovný
Sádky Kľúčovec 2-2620-1-2 kaprové vody chovný
Spojovací kanál Martovce 2-2680-1-1 kaprové vody lovný
Stará Nitra č.1 2-2690-1-1 kaprové vody lovný
Stará Nitra č.2 2-2700-1-1 kaprové vody lovný
Štrkoviská Vlkanovo 1, 2 2-2810-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bajč 2-2870-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bohatá 2-2990-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Částa 2-3060-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čergov 2-3090-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Číčov 2-3100-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Imeľ 2-3350-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kava I. 2-3420-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kava II. 2-3430-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kližská Nemá 2-3460-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Konkol 2-3500-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kotelnica č.1 2-3520-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kotelnica č.2 2-3530-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kotelnica č.3 2-3540-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Marlovce 2-3650-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Nesvady 2-3760-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Okoličná na Ostrove 2-3800-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Pavlov Dvor 2-3860-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Sokolce 2-3960-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Trávnik 2-4080-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Virt 2-4210-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zelený Háj 2-4260-1-1 kaprové vody lovný
Vážsky Dunaj 2-4440-1-1 kaprové vody lovný
Vojnícky potok 2-5550-1-1 kaprové vody lovný
Žitava č.1 2-5600-1-1 kaprové vody lovný
Žitava kanál č.1 2-5650-1-1 kaprové vody lovný
Žitava kanál č.2 2-5660-1-1 kaprové vody lovný
Žitnoostrovské kanály č.1 2-5670-1-1 kaprové vody lovný


Levice

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Hron č.2 2-0750-1-1 kaprové vody lovný
Hron č.3 2-0760-1-1 kaprové vody lovný
Ipeľ č.2 2-0780-1-1 kaprové vody lovný
Ipeľ č.3 2-0790-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Štampoch 2-0890-1-1 kaprové vody lovný
Krupinica 2-1090-1-1 kaprové vody lovný
Krupinica č. 2 3-1770-1-1 kaprové vody lovný
Litava 3-2000-4-1 lososové vody pstruhové lovný
OR Gaštanový Háj 2-1570-1-1 kaprové vody lovný
OR Hrable č.1, 2 2-1600-1-1 kaprové vody lovný
OR Ipľa – Hrkovce 2-1610-1-1 kaprové vody lovný
OR Ipľa – Preseľany nad Ipľom 2-1620-1-1 kaprové vody lovný
OR Iplík č.1 2-1630-1-1 kaprové vody lovný
OR Iplík č.2, 3 2-1640-1-1 kaprové vody lovný
OR Jarocké 2-1650-1-1 kaprové vody lovný
OR Kukučínov 2-1710-1-1 kaprové vody lovný
OR Mikulské 2-1810-1-1 kaprové vody lovný
OR Nový Potok 2-1840-1-1 kaprové vody lovný
OR Svodov 2-1930-1-1 kaprové vody lovný
OR Vozokanské 2-1990-1-1 kaprové vody lovný
Perec č.2 2-2110-1-1 kaprové vody lovný
Perec č.3 2-2120-1-1 kaprové vody lovný
Preseľanský potok 2-2150-1-1 kaprové vody lovný
Sikenica č.1 2-2650-1-1 kaprové vody lovný
Sikenica č.2 2-2660-1-1 kaprové vody lovný
Štiavnica č.1 2-2760-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Homok 2-3291-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mýtne Ludany 2-3740-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Šahy 2-3980-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Želiezovce 2-4290-1-1 kaprové vody lovný
VN Bátovce 2-4490-1-1 kaprové vody lovný
VN Devičany 2-4640-1-2 kaprové vody súkromný lovný
VN Dlhý Laz 2-4650-1-2 kaprové vody lovný
VN Kalná nad Hronom 2-4870-1-1 kaprové vody lovný
VN Kozárovce 2-4910-1-1 kaprové vody lovný
VN Plášťovce 2-5130-1-1 kaprové vody lovný
VN Pukanec 2-5180-1-2 kaprové vody chovný
VN Svodov 2-5330-1-1 kaprové vody lovný
VN Tekovské Lužany 2-5350-1-2 kaprové vody chovný
VN Turá 2-5420-1-1 kaprové vody lovný
VN Veľké Kozmálovce 2-4920-1-1 kaprové vody lovný
VN Veľký Ďur 2-5500-1-2 kaprové vody chovný
VN Vyškovce 2-5530-1-1 kaprové vody lovný
VN Žuhračka 2-5540-1-1 kaprové vody lovný


Nitra

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Dobrotka 2-0340-1-2 kaprové vody chovný
Koniarovce 2-1060-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Vinodol 2-1290-1-1 kaprové vody lovný
Nitra č.3 2-1420-1-1 kaprové vody lovný
OR Cítenka 2-1540-1-1 kaprové vody lovný
OR Jelšovce 2-1660-1-1 kaprové vody lovný
OR Ľudovítová I. 2-1740-1-1 kaprové vody lovný
OR Ľudovítová II. 2-1750-1-1 kaprové vody lovný
OR Ľudovítová III. 2-1760-1-1 kaprové vody lovný
OR Ľudovítová IV. 2-1770-1-1 kaprové vody lovný
OR Malá Hangócka 2-1780-1-1 kaprové vody lovný
OR Rohlík 2-1890-1-1 kaprové vody lovný
OR Staré Čechynce 2-1910-1-1 kaprové vody lovný
OR Veľká Hangócka 2-1980-1-1 kaprové vody lovný
Radošina č.1 2-2180-1-1 kaprové vody lovný
Rybochovné zariadenie Malé Zálužie 2-2600-1-2 kaprové vody chovný
Štrkovisko Branč-Gergelová 2-3030-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Čechynce 2-3070-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kocka 2-3480-1-1 kaprové vody súkromný lovný
Štrkovisko Veľký Cetín 2-4150-1-1 kaprové vody lovný
VN Báb 2-4460-1-1 kaprové vody lovný
VN Cabaj 2-4580-1-2 kaprové vody chovný
VN Čápor 2-4610-1-1 kaprové vody chovný
VN Čifáre 2-4630-1-1 kaprové vody chovný
VN Dolná Malanta 2-4660-1-1 kaprové vody chovný
VN Golianovo 2-4720-1-2 kaprové vody chovný
VN Hruboňovo – Výčapky 2-4790-1-2 kaprové vody chovný
VN Jarok 2-4820-1-2 kaprové vody chovný
VN Jelenec I. 2-4850-1-2 kaprové vody chovný
VN Jelenec II. 2-4860-1-1 kaprové vody lovný
VN Kolíňany 2-4890-1-2 kaprové vody chovný
VN Malé Zálužie 2-4990-1-2 kaprové vody chovný
VN Melek 2-5030-1-1 kaprové vody lovný
VN Nemčiňany 2-5070-1-1 kaprové vody lovný
VN Nevidzany 2-5090-1-2 kaprové vody chovný
VN Nová Ves nad Žitavou 2-5100-1-1 kaprové vody lovný
VN Velčice 2-5450-1-2 kaprové vody chovný
VN Veľké Zálužie 2-5490-1-2 kaprové vody chovný
VN Vráble 2-5510-1-2 kaprové vody chovný


Nové Zámky

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Cergát č.1 2-0230-1-1 kaprové vody lovný
Cergát č.2 2-0240-1-1 kaprové vody lovný
Hron č.1 2-0740-1-1 kaprové vody lovný
Chrenovka 2-0260-1-1 kaprové vody lovný
Ipeľ č.1 2-0770-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Dôchodcov 2-0840-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Pri elektrárni 2-0870-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Andovce 2-0970-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Komoča 2-0990-1-1 kaprové vody lovný
Kurzweillovo jazero 2-1120-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Lipová 2-1240-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Malá Maňa 2-1250-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Mojzesovo-Černík 2-1260-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Tehelňa Maňa 2-1270-1-1 kaprové vody lovný
Materiálové jazero Uľany na Žitavou 2-1280-1-1 kaprové vody lovný
Mlynský náhon 2-1310-1-1 kaprové vody lovný
Nitra č.1 2-1400-1-1 kaprové vody lovný
Nitra č.2 2-1410-1-1 kaprové vody lovný
Odchovné rybníky Nové Zámky 2-1480-1-2 kaprové vody lovný
OR Bánov 2-1500-1-1 kaprové vody lovný
OR Berek 2-1510-1-1 kaprové vody lovný
OR Berek 2-1520-1-1 kaprové vody lovný
OR Nitry-Podháj 2-1830-1-1 kaprové vody lovný
OR Stará Žitava 2-1900-1-1 kaprové vody lovný
OR Šuranské 2-1940-1-1 kaprové vody lovný
OR Úľany nad Žitavou 2-1960-1-1 kaprové vody lovný
Paríž 2-2040-1-1 kaprové vody lovný
Perec č.1 2-2100-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Andovce 2-2220-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Palárikovo 2-2250-1-1 kaprové vody lovný
Rybník Tegláš 2-2480-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Ľubá 2-2530-1-2 kaprové vody chovný
Spojovací kanál Cergát – Váh 2-2670-1-1 kaprové vody lovný
Stará Žitava 2-2710-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Argentína 2-2860-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dolný Ohaj 2-3180-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.1 2-3210-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.2 2-3220-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.3 2-3230-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č.4 2-3240-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kamenica nad Hronom 2-3410-1-2 kaprové vody chovný
Štrkovisko Kenderáš 2-3440-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Komjatice 2-3490-1-1 kaprové vody súkromný lovný
Štrkovisko Malé Kosihy 2-3640-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Mojzesovo – Lipová 2-3730-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Nitriansky Hrádok 2-3770-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko pri Rybárskom dome 2-3900-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko RT 2-3940-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Staré Komjatice 2-3970-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Tona-Šurany 2-4060-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Uľany nad Žitavou 2-4110-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Veľký Kýr 2-4160-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Záhoň 2-4250-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.1 2-4360-1-1 kaprové vody lovný
VN Bajtava 2-4470-1-2 kaprové vody chovný
VN Belá 2-4500-1-2 kaprové vody chovný
VN Branovo 2-4530-1-1 kaprové vody lovný
VN Dubnik 2-4680-1-1 kaprové vody lovný
VN Jasová 2-4830-1-2 kaprové vody chovný
VN Jatov 2-4840-1-1 kaprové vody lovný
VN Maňa 2-5000-1-2 kaprové vody chovný
VN Podhajska 2-5140-1-1 kaprové vody lovný
VN Rastislavice 2-5220-1-2 kaprové vody chovný
VN Rúbaň č.1 2-5230-1-2 kaprové vody lovný
VN Rúbaň č.2 2-5240-1-1 kaprové vody lovný
VN Semerovo 2-5250-1-2 kaprové vody chovný
VN Svodín 2-5320-1-1 kaprové vody lovný
VN Trávnica I. 2-5390-1-2 kaprové vody chovný
VN Trávnica II. 2-5400-1-2 kaprové vody chovný
Žitava č.2 2-5610-1-1 kaprové vody lovný
Žitava č.3 2-5620-1-1 kaprové vody lovný


Šaľa

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Hlavný kanál Csóványos 2-0680-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Neded Kopola 2-0860-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Vlčany I. 2-0940-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Vlčany II. 2-0950-1-1 kaprové vody lovný
Rybníčky Vlčany 2-2390-1-2 kaprové vody chovný
Rybník Amerika III. 2-2400-1-1 kaprové vody lovný
Rybník Dlhá 2-2420-1-2 kaprové vody chovný
Rybník Šúgo Selice 2-2470-1-1 kaprové vody chovný
Rybník Vermek 2-2490-1-2 kaprové vody chovný
Rybník Vizállás 2-2500-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Malá a Kurtagyüri Kopola 2-2540-1-2 kaprové vody chovný
Rybníky Nagy – Bikáš 2-2440-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Tehelňa I, II, III, Žiharec 2-2560-1-1 kaprové vody lovný
Rybníky Telektó a Kurča 2-2570-1-1 kaprové vody lovný
Selický kanál 2-2640-1-2 kaprové vody chovný
Štrkovisko Kráľová nad Váhom 2-3550-1-1 kaprové vody lovný
Váh č.2 2-4370-1-1 kaprové vody lovný


Topoľčany

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bojnianka 2-0160-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Nitra č.4 2-1430-1-1 kaprové vody lovný
OR Dvorany nad Nitrou 2-1560-1-1 kaprové vody lovný
OR Chrabrany 2-1530-1-1 kaprové vody lovný
OR Ludanice 2-1730-1-1 kaprové vody lovný
OR Oponice 2-1850-1-1 kaprové vody lovný
OR Zátišie 2-2000-1-1 kaprové vody lovný
Radošina č.2 2-2190-1-1 kaprové vody lovný
VN Bodok 2-4510-1-2 kaprové vody chovný
VN Duchonka 2-4710-1-1 kaprové vody lovný
VN Horné Obdokovce 2-4760-1-2 kaprové vody chovný
VN Horné Štitáre 2-4780-1-2 kaprové vody chovný
VN Klátová Nová Ves 2-4880-1-2 kaprové vody chovný
VN Krtovce 2-4940-1-2 kaprové vody chovný
VN Malé Bedzany 2-4980-1-1 kaprové vody lovný
VN Nemečky 2-5080-1-1 kaprové vody lovný
VN Tesáre 2-5360-1-1 kaprové vody lovný
VN Urmince I. 2-5430-1-2 kaprové vody chovný
VN Urmince II. 2-5440-1-2 kaprové vody chovný
VN Veľké Ripňany 2-5460-1-2 kaprové vody chovný


Zlaté Moravce

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Hostiansky potok 2-0720-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Leveš 2-1140-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybník Čerešňovo 2-2410-1-1 kaprové vody lovný
Rybník Stožisko 2-2460-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybníky Jedľové Kostolany 2-2430-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Rybníky Žiare 2-2510-4-1 lososové vody pstruhové lovný
VN Husárová 2-4800-4-1 lososové vody pstruhové lovný
VN Lovce 2-4960-1-1 kaprové vody lovný
VN Mankovce 2-5010-1-2 kaprové vody chovný
VN Slepčany 2-5260-1-1 kaprové vody lovný
VN Tekovské Nemce 3-5840-1-1 kaprové vody lovný
VN Tesárske Mlyňany 2-5370-1-1 kaprové vody lovný
VN Topolčianky 2-5380-1-1 kaprové vody lovný
VN Tríbeč – Sekanina 2-5410-1-1 kaprové vody lovný
VN Veľké Vozokany 2-5480-1-1 kaprové vody lovný
Žitava č.4 2-5630-1-1 kaprové vody lovný
Žitava č.5 2-5640-4-1 lososové vody pstruhové lovný


Bratislava

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Dunaj č. 3 – Čunovsko – Rusovecký kanál VD 2-0600-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD 2-0590-1-3 kaprové vody chránená rybia oblasť
Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov) 2-0610-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č. 4 2-0620-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR Biskupické 1-0070-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR Malý Zemník 1-0080-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR Ovsište 1-0090-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR Polder 1-0100-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – OR Veľký Zemník 1-0110-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Pravostranný priesakový kanál VD 2-0580-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Rameno Zuzana 1-0120-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.3 – Rusovecká sústava ramien 1-0130-1-1 kaprové vody lovný
Dunaj č.4 – Devínsko-Karloveské rameno 1-0140-1-1 kaprové vody lovný
Chorvátsky kanál 1-0020-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Železná studnička č.1 1-0260-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Železná studnička č.2 1-0270-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Železná studnička č.3 1-0280-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Železná studnička č.4 1-0290-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.1 1-0390-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kalná 1-0960-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kuchajda 1-0980-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Malé Čunovo 1-0990-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rohlík 1-1030-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rusovce 1-1060-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Stará Tehelňa 1-1070-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Štrkovec 1-1080-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko U horára 1-1100-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vajnory 1 1-1110-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Vajnory 2 1-1120-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Veľké Čunovo 1-1130-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zelená voda 1, 2 1-1160-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zelená voda 3 1-1170-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zlaté piesky 1-1180-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Zrkadlový Háj 1-1190-1-1 kaprové vody lovný
Vydrica 1-1460-4-1 lososové vody pstruhové lovný


Malacky

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Bobrie jazero 1-0010-1-1 kaprové vody lovný
Cirno 1-0030-1-1 kaprové vody lovný
Dolná Rudávka 1-0060-1-1 kaprové vody lovný
Feld 1-0150-1-1 kaprové vody lovný
Horná Rudávka 1-0170-1-1 kaprové vody lovný
Horné rameno 1-0180-1-1 kaprové vody lovný
Jabloňové – kanálky 1-0190-1-1 kaprové vody lovný
Jabloňovský potok 1-0200-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Balatón 1-0210-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Čierny Feld 1-0220-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Obloz 1-0230-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Osmička 1-0240-1-1 kaprové vody lovný
Jazero Prukse 1-0250-1-1 kaprové vody lovný
Kalná Malina č.1 1-0300-1-1 kaprové vody lovný
Kanál Malina č.2 1-0310-1-1 kaprové vody lovný
Kubinov kríž 1-0320-1-1 kaprové vody lovný
Lábske jazero 1-0330-1-4 kaprové vody chyť a pusť
Lakšár 1-0340-1-1 kaprové vody lovný
Lozorňanský potok 1-0350-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Malé Axi 1-0360-1-1 kaprové vody lovný
Medzivŕšie Jabloňové – potoky 1-0380-1-1 kaprové vody lovný
Morava č. 7a 2-1351-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.2 1-0400-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.3 1-0410-1-1 kaprové vody lovný
Morava č.4 1-0420-1-1 kaprové vody lovný
Odpadový kanál 1-0430-1-1 kaprové vody lovný
OR Stará Morava 1-0440-1-1 kaprové vody lovný
OR Štokrzí 1-0450-1-1 kaprové vody lovný
Panská Morava 1-0460-1-1 kaprové vody lovný
Pieskovňa – Plavecký Štvrtok 1-0470-1-1 kaprové vody lovný
Požiarna nádrž 1-0480-1-2 kaprové vody chovný
Prepadlé potok Jabloňové 1-0490-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Rohožník č.2 1-0500-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Rohožník č.3 1-0510-1-1 kaprové vody chovný
Rašelinisko Rohožník č.4 1-0520-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Rohožník č.5 1-0530-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinisko Rohožník č.6 1-0540-1-2 kaprové vody chovný
Rašelinisko Rohožník č.7 1-0550-1-2 kaprové vody chovný
Rašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1 1-0560-1-1 kaprové vody lovný
Rašelinové jazierko 1-0570-1-1 kaprové vody lovný
Rašeliny Prievaly 1-0580-1-1 kaprové vody lovný
Raudazí 1-0590-1-1 kaprové vody lovný
Rudava č.1 1-0600-1-1 kaprové vody lovný
Rudava kanál 1-0610-1-1 kaprové vody lovný
Rudávka 1-0620-1-3 kaprové vody chránená rybia oblasť
Rybník č. 1 – Majerský 1-0630-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 2 – Zabité 1-0640-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 3 – Rakáreň 1-0650-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 4 – Marheček 1-0660-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 5 – Marheček 1-0670-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 6 – Marheček 1-0680-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 7 – Marheček 1-0690-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 8 – Marheček 1-0700-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č. 9 – Marheček 1-0710-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.10 – Marheček 1-0720-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.16 – Marheček 1-0730-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.17 – Marheček 1-0740-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.18 – Marheček 1-0750-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.19 – Marheček 1-0760-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.20 – Marheček 1-0770-1-2 kaprové vody chovný
Rybník č.21 – Marheček 1-0780-1-2 kaprové vody chovný
Rybník Kozánek 1-0790-1-1 kaprové vody lovný
Rybník Tančibok 1-0800-1-1 kaprové vody lovný
Spálenisko 1-0820-1-1 kaprové vody lovný
Stupavský potok č. 1 1-0850-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Stupavský potok č. 2 1-0851-4-1 lososové vody pstruhové lovný
Špek 1-0860-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Gajarsko – Suchohradské 1-0910-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jakubov č.1 1-0930-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Jakubov č.2 1-0940-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre 1-0970-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko na Židovkách 1-1010-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Trojuholník 1-1090-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Záhorská Ves 1-1150-1-1 kaprové vody lovný
Štvorec 1-1200-1-1 kaprové vody lovný
Tonišovské jazierko 1-1230-1-1 kaprové vody lovný
Tunka 1-1240-1-1 kaprové vody lovný
Vachalkov rybník 1-1250-1-1 kaprové vody lovný
Veľké Axi 1-1260-1-1 kaprové vody lovný
VN Centnúz 1-1290-1-1 kaprové vody lovný
VN CO Krakač 1-1300-1-1 kaprové vody lovný
VN Jabloňové I. 1-1310-1-1 kaprové vody lovný
VN Jabloňové II. 1-1320-1-1 kaprové vody lovný
VN Kuchyňa 1-1330-1-1 kaprové vody lovný
VN Lozorno č.1 1-1350-1-2 kaprové vody chovný
VN Lozorno č.2 1-1360-1-1 kaprové vody lovný
VN Rohožník 1-1390-1-1 kaprové vody lovný
VN Vývrať č. 1 1-1430-1-2 kaprové vody chovný
VN Vývrať č. 2 1-1440-1-2 kaprové vody chovný
Záhorský kanál 1-1470-1-1 kaprové vody lovný
Zohorský kanál č.1 1-1480-1-1 kaprové vody lovný
Zohorský kanál č.2 1-1490-1-1 kaprové vody lovný
Židovka Morávka 1-1500-1-1 kaprové vody lovný


Pezinok

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Gidra č.2 2-0670-1-2 lososové vody pstruhové lovný
Štrkovisko Dolná Tehelňa – Pezinok 1-0880-1-1 kaprové vody lovný
Šúrsky potok č.1 Svätý Jur 1-1210-1-1 kaprové vody lovný
Šúrsky potok č.2 Svätý Jur 1-1220-1-1 kaprové vody lovný
VN Budmerice II. 1-1280-1-1 kaprové vody lovný
VN Kučišdorf 1-1340-1-1 kaprové vody lovný
VN Modra – Harmónia 1-1370-1-1 kaprové vody lovný
VN Panonský Les 1-1380-1-1 kaprové vody lovný
VN Slnečné Údolie 1-1400-1-1 kaprové vody lovný
VN Šenkvice 1-1410-1-2 kaprové vody chovný
VN Zadný Šúr 1-1450-1-1 kaprové vody lovný


Senec

Názov Čislo revíru Charakter Účel
Čierna voda č.3 1-0040-1-1 kaprové vody lovný
Čierna voda č.4 1-0050-1-1 kaprové vody lovný
Hlboké jazero v Senci 1-0160-1-1 kaprové vody lovný
Malý dunaj č.6 1-0370-1-1 kaprové vody lovný
Slnečné Jazerá v Senci 1-0810-1-1 kaprové vody lovný
Stoličný potok 1-0830-1-1 kaprové vody lovný
Strieborné Jazerá Senec 1-0840-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Bernolákovo 1-0870-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dunajek 1-0890-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Dunajská Lužná – Malá Voda 1-0900-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Ivánka pri Dunaji 1-0920-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Kalinkovo 1-0950-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Miloslavov 1-1000-1-1 kaprové vody súkromný lovný
Štrkovisko Piesková jama – Dun. Lužná 1-1020-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rovinka – Veľká Voda 1-1040-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Rovinka – Za Hrádzu 1-1050-1-1 kaprové vody lovný
Štrkovisko Veľký Biel 1-1140-1-1 kaprové vody lovný
VN Blatné 1-1270-1-2 kaprové vody chovný
VN Viničné 1-1420-1-1 kaprové vody lovný

<a name=“kapitola1″></a>

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *